سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
 • پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
  24 اسفند95

 • زمانبندی کارگاه های اسفندماه
  زمانبندی کارگاه های اسفندماه

 • گزارش، تقدیر و تشکر سرکار خانم دکتر روشنک قدس از برگزاری کنگره طب و داروسازی سنتی و طب مکمل بصورت مجازی
  آذر95

 • برگزاری کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل برای اولین بار بصورت الکترونیکی
  کنگره بصور غیرحضری

 • برنامه کارگاه های زمستانی
  6 دی95

 • معرفی برترین سایت های آموزش الکترونیکی
  16 آذر95

 • پانزدهمین جلسه کارگروه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
  4شنبه 26آبان95

 • چگونه یک مقاله خوب بنویسیم
  16آبان95

 • تفاهم نامه دانشگاه ایران و UBC کانادا جهت دسترسی به E-Library
  آبان95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

                       

بیشتر بدانیم
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری