دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

معاون آموزشی دانشگاه ایران

فایل سوابقدکتر افسانه دهناد

مسئول مرکز آموزش مجازی دانشگاه ایران

فایل سوابق


 دکتر بهاره عمرانی

مشاور تولید محتوای الکترونیکی و طراحی آموزشی

فایل سوابق


 

مهندس شروین یارمحمدی

ادمین سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

کارشناس فنی واحد آموزش مجازی

فایل سوابق


حامد خدیوی

مسئول روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی


نمایندگان مجازی دانشگاه

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی

دکتر افسانه دهناد

2270

2

ادمین سامانه یاد

مهندس شروین یارمحمدی

2248

3

نماینده دانشکده بهداشت

دکتر مجید کرمانی

88607945

4

نماینده دانشکده پیراپزشکی

دکتر مینو شهیدی

 

5

نماینده دانشکده پرستاری

دکتر سرور پرویزی

 

6

نماینده دانشکده پزشکی

دکتر ناهید رحیمی مقدم

 

7

نماینده دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر رقیه اسکروچی

 

8

نماینده دانشکده توانبخشی

دکتر محسن احدی

 

9

نماینده دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

دکتر حسین عاشوری

 

10

نماینده دفتر پژوهشی

خانم تهمینه یزدانفر

2516

11

نماینده بالینی

دکتر محمد راد گودرزی


 

12

نماینده دانشکده فناوری های نوین

دکتر علی شهبازی

 

 

 

بیشتر بدانیم