سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

معاون آموزشی دانشگاه ایران

فایل سوابقدکتر افسانه دهناد

مسئول واحد آموزش مجازی دانشگاه ایران

فایل سوابق


 دکتر بهاره عمرانی

مشاور تولید محتوای الکترونیکی و طراحی آموزشی

فایل سوابق


 

مهندس شروین یارمحمدی

ادمین سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

کارشناس فنی واحد آموزش مجازی

فایل سوابق


حامد خدیوی

مسئول روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی


نمایندگان مجازی دانشگاه

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

سرپرست مرکز آموزش های الکترونیکی

دکتر افسانه دهناد

2270

2

ادمین سامانه یاد

مهندس شروین یارمحمدی

2248

3

نماینده دانشکده بهداشت

دکتر مجید کرمانی

88607945

4

نماینده دانشکده پیراپزشکی

دکتر مینو شهیدی

 

5

نماینده دانشکده پرستاری

دکتر سرور پرویزی

 

6

نماینده دانشکده پزشکی

دکتر نازنین مجتبوی

دکتر ناهید رحیمی مقدم

 

7

نماینده دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر رقیه اسکروچی

 

8

نماینده دانشکده توانبخشی

دکتر امیر احمدی

دکتر محسن احدی

 

9

نماینده دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

دکتر حسین عاشوری

 

10

نماینده دفتر پژوهشی

خانم تهمینه یزدانفر

2516

11

نماینده بالینی

دکتر رضا قنواتی

دکتر سمیرا وزیری


 

12

نماینده دانشکده فناوری های نوین

دکتر علی شهبازی

 

 

 

بیشتر بدانیم