دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

Podcasts

PodOmatic

http://www.podomatic.com/featured

 

PodOmatic features millions of free mixes from the planet's best independent podcasters

Hipcast

http://www.hipcast.com/

 

Hipcast lets you create and manage audio and video podcasts from the cloud, and post them to your blog
 

Podbean

http://www.podbean.com/

 

Podbean is an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need. No technology to learn
 

Blubrry

http://www.blubrry.com/

Blubrry is a podcast hosting site

 

Libsyn

http://www.libsyn.com/

Liberated Syndication (libsyn) pioneered the system to host and publish podcasts in 2004. And since then has grown to the largest leading podcast network. In 2011 Libsyn hosted over 10,000 shows, with over 1.6 billion downloads, by 18 million monthly audience members.

 

Mashable.com

http://mashable.com/2007/07/04/podcasting-toolbox/

It contains a list of different podcast hosting sites.

 

CBCRadio

http://www.cbc.ca/radio/podcasts/

 

Hosts a variety of podcasts on different topics. The podcasts are video- and audio-based
 

iTune Podcasts

http://www.apple.com/itunes/podcasts/

 

The iTunes Store puts hundreds of thousands of free podcasts at your fingertips. To find them, select iTunes Store on the far right of the iTunes navigation bar, then select Podcasts from the same navigation bar
 

Audacity

http://audacity.sourceforge.net/

 

Audacity® is free, open source, cross-platform software for recording and editing sounds
 

Evoca

http://www.evoca.com/

 Evoca enables users to instantly record & publish digital voice recordings