سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

PodOmatic

http://www.podomatic.com/featured

PodOmatic features millions of free mixes from the planet's best independent podcasters

Hipcast

http://www.hipcast.com/

Hipcast lets you create and manage audio and video podcasts from the cloud, and post them to your blog

 

Podbean

http://www.podbean.com/

Podbean is an easy and powerful way to start podcasting. Everything you need. No technology to learn

 

Blubrry

http://www.blubrry.com/

Blubrry is a podcast hosting site.

 

Libsyn

http://www.libsyn.com/

Liberated Syndication (libsyn) pioneered the system to host and publish podcasts in 2004. And since then has grown to the largest leading podcast network. In 2011 Libsyn hosted over 10,000 shows, with over 1.6 billion downloads, by 18 million monthly audience members.

 

Mashable.com

http://mashable.com/2007/07/04/podcasting-toolbox/

It contains a list of different podcast hosting sites.

 

CBCRadio

http://www.cbc.ca/radio/podcasts/

Hosts a variety of podcasts on different topics. The podcasts are video- and audio-based

 

iTune Podcasts

http://www.apple.com/itunes/podcasts/

The iTunes Store puts hundreds of thousands of free podcasts at your fingertips. To find them, select iTunes Store on the far right of the iTunes navigation bar, then select Podcasts from the same navigation bar

 

Audacity

http://audacity.sourceforge.net/

Audacity® is free, open source, cross-platform software for recording and editing sounds

 

Evoca

http://www.evoca.com/

Evoca enables users to instantly record & publish digital voice recordings

 

بیشتر بدانیم