شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
فراخوان جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا)
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
برنامه کارگاه های زمستانی
فراهم شدن دسترسی آزمايشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ
نشست صمیمانه معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مرکز آموزش مجازی دانشگاه
گزارش پیشرفت طرح کتابخانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در وزارت بهداشت
ژورنال کلاب گروه سلامت الکترونیک بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
نشست مشترک کارگروه ها و جناب آقای دکتر آئین محمدی برگزار شد
یازدهمین جلسه نمایندگان مجازی برگزار شد
گزارش، تقدیر و تشکر سرکار خانم دکتر روشنک قدس از برگزاری کنگره طب و داروسازی سنتی و طب مکمل بصورت مجازی

Author Stream

http://www.authorstream.com/

Allows users to share their PPPs for free.

Photopeach

http://photopeach.com/

It enables users to create slideshows by means of photos and texts.

 

http://www.slideshare.net/

 

A website for sharing presentations, infographics, documents, and more
 

Prezi

https://prezi.com

Prezi is a cloud-based presentation software and storytelling tool.

 

Popplet

http://popplet.com/

Popplet is a tool for the iPad and web to capture and organize your ideas.

 

Brainshark

http://www.brainshark.com/mybrainshark

A video presentation software where you can add you voice to the presentation.

 

Sliderocket

http://www.sliderocket.com/

 

Online presentation software
 

Fotobabble

http://www.fotobabble.com/

 

An audio-based presentation software which enables users to create talking photos and presentations by means of photos
 

Slidesnack

http://www.slidesnack.com/

It enables users to upload their presentations as PDF and share them on the web

 

Slideboom

http://www.slideboom.com/

It is a presentation software which preserves animations and special effects.

 

Knovio

http://www.knovio.com/

 

It enables users to create power point presentation by means of camera or microphone and publish it on private spaces and/or social software
 

Jing

https://www.techsmith.com/jing.html

It is a free screencasting and screenshot software

 

Screenr

https://www.screenr.com/

 

It is a web-based screen recorded which enables the users to create screencasts
 

Animoto

https://animoto.com/

 

Users can create photo-based presentations and enhance them with music
 

Screen-O-Matic

http://www.screencast-o-matic.com/

 

One-click screen capture recording on Windows or Mac computers with no install
 

Present.me

https://present.me/content/

It is a free online video presentation software.

 

ScreenToaster

https://gigaom.com/2009/03/25/screentoaster-simple-free-no-download-screencasting/

 

Online screen casting software