دوشنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٥
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
فراخوان جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا)
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
برنامه کارگاه های زمستانی
فراهم شدن دسترسی آزمايشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ
نشست صمیمانه معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مرکز آموزش مجازی دانشگاه

SCVNGR

http://www.scvngr.com/

It is a game about doing challenges at different places. It can be played on Android and iPhone

Ko-SU

https://ko-su.com/

 Provides templates for teachers to create their own mobile-based activities using combinations of text, images and/or audio

 

Mobile Study

http://mobilestudy.org/home/

Enables users to create quizzes that can be downloaded onto mobile phones

 

World Voices (Woices)

http://woices.com/

Offers free geolocalized audio-guides which can be downloaded and used in cellphones

 

Ten Ideas for Mobile Learning

http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/admin/ten-ideas-mobile-learning

e-article

 

GameSalad

http://gamesalad.com/

Enables the users to create games for iPhone, iPad, Android, and HTML

 

بیشتر بدانیم