دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

SCVNGR

http://www.scvngr.com/

It is a game about doing challenges at different places. It can be played on Android and iPhone

Ko-SU

https://ko-su.com/

 Provides templates for teachers to create their own mobile-based activities using combinations of text, images and/or audio

 

Mobile Study

http://mobilestudy.org/home/

Enables users to create quizzes that can be downloaded onto mobile phones

 

World Voices (Woices)

http://woices.com/

Offers free geolocalized audio-guides which can be downloaded and used in cellphones

 

Ten Ideas for Mobile Learning

http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/admin/ten-ideas-mobile-learning

e-article

 

GameSalad

http://gamesalad.com/

Enables the users to create games for iPhone, iPad, Android, and HTML

 

بیشتر بدانیم