شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
فراخوان جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا)
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
برنامه کارگاه های زمستانی
فراهم شدن دسترسی آزمايشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ
نشست صمیمانه معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مرکز آموزش مجازی دانشگاه
گزارش پیشرفت طرح کتابخانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در وزارت بهداشت
ژورنال کلاب گروه سلامت الکترونیک بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
نشست مشترک کارگروه ها و جناب آقای دکتر آئین محمدی برگزار شد
یازدهمین جلسه نمایندگان مجازی برگزار شد
گزارش، تقدیر و تشکر سرکار خانم دکتر روشنک قدس از برگزاری کنگره طب و داروسازی سنتی و طب مکمل بصورت مجازی

Surgery Games Online

http://www.surgerygameonline.com/

Making the cut with the most entertaining free surgery games online

Lookingfordental

http://www.lookingfordental.com/games.php

Play Online Dental Games (free)

 

Digital Play

http://www.digitalplay.info/blog/

Digital Paly offers practical ideas for having students work alone or collaboratively to create "walk-throughs" for games

 

SLOODLE

https://www.sloodle.org/

SLOODLE is a free and open source project which integrates the multi-user virtual environments of Second Life® and/or OpenSim with the Moodle Learning

 

Game Based Learning

http://www.avatargeneration.com/2012/10/game-based-learning-and-gagne/

 

AGame.com

http://www.agame.com/game?page=3

Free online games

 

بیشتر بدانیم