دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

Surgery Games Online

http://www.surgerygameonline.com/

Making the cut with the most entertaining free surgery games online

Lookingfordental

http://www.lookingfordental.com/games.php

Play Online Dental Games (free)

 

Digital Play

http://www.digitalplay.info/blog/

Digital Paly offers practical ideas for having students work alone or collaboratively to create "walk-throughs" for games

 

SLOODLE

https://www.sloodle.org/

SLOODLE is a free and open source project which integrates the multi-user virtual environments of Second Life® and/or OpenSim with the Moodle Learning

 

Game Based Learning

http://www.avatargeneration.com/2012/10/game-based-learning-and-gagne/

 

AGame.com

http://www.agame.com/game?page=3

Free online games

 

بیشتر بدانیم