دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

Pazera Software

http://www.pazera-software.com/

All applications published on this page are freeware and they can be freely distributed in any form (including web pages, CD/DVDs) as long as they are not sold for profit.

PDF my URL

http://pdfmyurl.com/

It converts the web pages into PDF

 

Zamzar

http://www.zamzar.com/

Allows users to convert files into various image, audio, video, eBook, and compressed formats without the need to download software

 

WebM Project

http://www.webmproject.org/

There are free and commercial tools available for creating and publishing content in the WebM format. It requires downloading and installing on the computer

 

iSpring

http://www.ispringsolutions.com/ispring-converter

It converts Power Points to Flash and/or HTML

 

Print What You Like

http://www.printwhatyoulike.com/

Print What You Like lets you print the good parts of any web page while skipping ads and other junk.

 

بیشتر بدانیم