دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

Skype

http://www.skype.com/en/

It is a shared screen communication software that enables users to have instant audio/video chat.

 

QQ

http://www.imqq.com/

 

Enables users to have video and text chat.

 

 Gtalk

http://google-talk.en.softonic.com/

Google Talk is an instant messaging and VoIP service developed by Google. This client lets you to log in to theservice to chat and hold video-conferences with your friends from the Windows desktop

 

 

  Google Hangouts

http://www.google.com/hangouts/

Google Hangouts enables users to have video, audio, and text-based communication

 

  VoiceThread

https://voicethread.com/

Conversation based on sound + images

 

  Vocaroo

http://vocaroo.com/

Vocaroo is a shiny new service for sending voice messages across the interwebs.

 

  Audiohostings

http://www.audiohostings.com/

Offers a list of audio hosting sites

 

  Web-Based Video Calling

http://voip.about.com/od/videoconferencing/tp/Web-Based-Video-Calling.htm

Here is a list of tools for video calling and conferencing using browsers

 

بیشتر بدانیم