دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

Babelfish

http://www.babelfish.com/

A free online translator

Bing Translator

http://www.bing.com/translator/

 

Google Translate

https://translate.google.com/

 

Visuword

http://www.visuwords.com/

Online graphical dictionary

 

Wordreference

http://www.wordreference.com/

Dictionary with translations from/to English/many languages.

 

Wordnik

https://www.wordnik.com/

Wordnik contains definitions, example sentences and pronunciations for millions of English-language words, and user-contributed comments and word lists

 

The Free Dictionary

http://www.thefreedictionary.com/

 

Lexipedia

http://lexipedia.com/

Visual Dictionary

 

Dictionary.com

http://lexipedia.com/

 

Thesaurus

http://www.thesaurus.com/

Offers synonyms and antonyms of the words

 

Forvo

http://www.forvo.com/

Forvo offers pronunciation of different words in a variety of languages

 

بیشتر بدانیم