دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی

Penzu

https://penzu.com/

Online diary tool

Padlet

http://padlet.com/

We give you a blank wall. You put anything you want on it, anywhere. Simple, yet powerful.

 

Shamblespad

http://shamblespad.com/

Collaborate on documents in really real-time. Designed for all members of all educational communities.

 

Typewithme

http://typewithme.com/

It is a real time collaborative text messaging site.

 

Titanpad

https://titanpad.com/

It is a real time text communication tool

 

Meetingwords

http://meetingwords.com/

MeetingWords is a simple text editor for the web. Your text is saved on the web, and more than one person can edit the same document at the same time. Everybody's changes are instantly reflected on all screens.

 

Sync.in

http://sync.in/

Sync.in is a web based word processor for people to collaborate in real-time

 

Freebielist

http://www.freebielist.com/chat-software/

It lists various chat, audio, and video communication software.

 

Featured Text Chat Software

http://text-chat.software.informer.com/

 

Online Diary Review

http://online-diary-review.toptenreviews.com/

 

30+ Wiki Tools

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/wiki-tools/

 

The Wiki Toolbox

http://mashable.com/2007/07/16/wiki-toolbox/

 

بیشتر بدانیم