سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد

BMC Medical Informatics and Decision Making

http://www.biomedcentral.com/bmcmedinformdecismak/

 

BMC Medical Informatics and Decision Making is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on relation to the design, development, implementation, use, and evaluation of health information technologies and decision-making within the healthcare setting
 
 

International Journal of Medical Informatics

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-medical-informatics/

 International Journal of Medical Informatics provides an international medium for dissemination of original results and interpretative reviews concerning the field of medical informatics. The Journal emphasizes the evaluation of systems in healthcare settings

 

Journal of the American Medical Informatics Association

http://jamia.oxfordjournals.org/

 

JAMIA features an open access publishing option for authors
 
بیشتر بدانیم