سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد


کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
 ١٣:٥١ - شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
13 دی 95
 ١٦:٠٦ - دوشنبه ١٣ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
8 دی 95
 ١٨:٢٩ - شنبه ١١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه کارگاه های زمستانی
برنامه کارگاه های زمستانی
6 دی95
 ١٠:٤١ - دوشنبه ٦ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه های آذرماه مرکز آموزش مجازی دانشگاه
کارگاه های آذرماه مرکز آموزش مجازی دانشگاه
آذرماه
 ١١:٣٣ - شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه پاورپوینت پیشرفته دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد
کارگاه پاورپوینت پیشرفته دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد
شنبه 10مهر
 ٢٣:٥٠ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بلوک حضوری دانشجویان ورودی 942 ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار گردید
بلوک حضوری دانشجویان ورودی 942 ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار گردید
15مهر95
 ١٠:٣١ - پنج شنبه ١٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی برگزار شد
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی برگزار شد
شنبه10 مهر95
 ١٤:٥٨ - يکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه های مهرماه
کارگاه های مهرماه
مهرماه1395
 ١٢:٣٣ - دوشنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه های برگزار شده در دانشکده بهداشت - تابستان95
کارگاه های برگزار شده در دانشکده بهداشت - تابستان95
تابستان95
 ١٤:٣٢ - شنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

بیشتر بدانیم