دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
 • نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  اردیبهشت96

 • جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
  10 اردیبهشت96

 • حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
  اردیبهشت96

 • جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
  10 اردیبهشت96

 • نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
  18 اردیبهشت96

 • معرفی برترین سایت های آموزش الکترونیکی
  16 آذر95

 • پانزدهمین جلسه کارگروه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
  4شنبه 26آبان95

 • چگونه یک مقاله خوب بنویسیم
  16آبان95

 • تفاهم نامه دانشگاه ایران و UBC کانادا جهت دسترسی به E-Library
  آبان95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

                       

بیشتر بدانیم
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی