دوشنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٥
 • زمانبندی کارگاه های اسفندماه
  زمانبندی کارگاه های اسفندماه

 • دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
  29دی95

 • گزارش، تقدیر و تشکر سرکار خانم دکتر روشنک قدس از برگزاری کنگره طب و داروسازی سنتی و طب مکمل بصورت مجازی
  آذر95

 • برگزاری کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل برای اولین بار بصورت الکترونیکی
  کنگره بصور غیرحضری

 • برنامه کارگاه های زمستانی
  6 دی95

 • معرفی برترین سایت های آموزش الکترونیکی
  16 آذر95

 • پانزدهمین جلسه کارگروه بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
  4شنبه 26آبان95

 • چگونه یک مقاله خوب بنویسیم
  16آبان95

 • تفاهم نامه دانشگاه ایران و UBC کانادا جهت دسترسی به E-Library
  آبان95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

 • آرشیو عکس خبری
  13 دی95

                       

بیشتر بدانیم
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
گزارش تصویری دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد
استفاده از تکنولوژی چاپ سه‌بعدی برای گچ گرفتن دست