دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
سرکار خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیراجرایی بسته تحول توسعه آموزش مجازی


Dr.Dehnad: Bio in Brief

 

Afsaneh Dehnad holds a PhD in Teaching English as a Foreign Language from University of Tehran. She is an assistant professor in School of Health Management and Information Sciences in Iran University of Medical Sciences. She has taught technical English to the students of Medical Education (face-to-face and virtual) for more than 8 years. She has offered several workshops on online tools and resources for scientific writing.  Her research interests include teaching methods, and e-learning. Her publications focus on issues related to learner-centered approach.  

 

بیشتر بدانیم