دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396
نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها
نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه
حضور مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه در پنل آموزش مجازی کنگره کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری
جشنواره استاد وثوق، انتخاب سرکار خانم دکتر دهناد به عنوان استاد مجازی برتر
کارگاه های تولید محتوای فروردین ماه 96
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی شرح حال
1 دکتر شعله بیگدلی فایل
2 دکتر امید پورنیک فایل
3 دکتر آلیس خاچیان
فایل
4 دکتر افسانه دهناد فایل
5 دکتر حسین شعبانی نژاد فایل
6 مهندس مریم عربانی نژاد فایل
7
خانم سعیده علیدوست فایل
8 خانم سمیه علیزاده فایل
9 دکتر لادن فتی فایل
10 آقای محمدحسن کشاورزی فایل
11 دکتر مصطفی لنگری زاده فایل
12 دکتر لیلا نعمتی انارکی فایل
13 خانم زهرا نهاردانی فایل
14 مهندس شروین یارمحمدی فایل
بیشتر بدانیم