سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد


فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
بهمن95
 ١٢:٣٧ - شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
بهمن95
 ١٢:٣٤ - شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
 ١٤:١٧ - دوشنبه ٢ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
بهمن95
 ١٤:١٤ - چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
بهمن95
 ١٤:٠٩ - چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
بهمن95
 ١٤:٠٦ - چهارشنبه ٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
29دی95
 ١٣:١٣ - جمعه ١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا)
فراخوان جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا)
13 دی 95
 ١٦:٠١ - دوشنبه ١٣ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
8 دی 95
 ١٨:٢٩ - شنبه ١١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراهم شدن دسترسی آزمايشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ
فراهم شدن دسترسی آزمايشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ
فراهم شدن دسترسی آزمايشی به مجموعه 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ
 ١٠:٥٤ - شنبه ٤ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

بیشتر بدانیم