دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گزارش تصویری- جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۴ |