دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فیلم‌های آموزشی
  • کارگاه ها
  • تولید محتوا
  • نرم افزارها
  • Medical Cases

برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۸ | 

دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده‌ها که اولین جلسه در سال 1396 می‌باشد در تاریخ 18/02/96 برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی گزارش عملکرد دانشکده ها، پیرامون ارتقا کیفیت فایل های بارگزاری شده توسط اعضای هیات علمی بحث و گفتگو شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE