دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برگزاری کارگاه تولید محتوا در کتابخانه مرکزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 
در روز شنبه 24 تیرماه 1396 و دوشنبه 26 تیرماه 1396 کارگاه تولید محتوای الکترونیکی با پاورپوینت و کمتژیا، در کتابخانه مرکزی برگزار شد و در این کارگاه سرکار خانم دکتر عمرانی به عنوان مدرس کارگاه سخنرانی نمودند. جلسه سوم این کارگاه در شنبه 31 تیرماه 1396 در کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.
AWT IMAGE