دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فیلم‌های آموزشی
  • کارگاه ها
  • تولید محتوا
  • نرم افزارها
  • Medical Cases

برگزاری دومین جلسه پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

دومین جلسه پایش بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال جاری با حضور دبیران و مسئولین پایش بسته‌ها در روز سه شنبه 27 تیر ماه در سان کنفرانس دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه دکتر کبیر(مسئول کارگروه پایش) پیشنهادات و چالش‌های مطرح شده در جلسات انفرادی با دبیران بسته‌ها را با دیگر اعضا در میان گذاشتند و پس از انعکاس ارزیابی انطباق پایش، تکالیف آتی کارگروه‌ها و نحوه کار با سامانه آتنا را اعلام کردند. در این ارزیابی، بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی در کنار 9 بسته‌ی دیگر از پیشرفت ارزیابی انطباق 100 درصد برخوردار بود.