دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فیلم‌های آموزشی
  • کارگاه ها
  • تولید محتوا
  • نرم افزارها
  • Medical Cases

آیین نامه‌ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
ردیف عنوان نوع فایل لینک دانلود
۱ آیین نامه آموزش ترکیبی در دوره‌های دکترای عمومی PDF کلیک کنید
۲ آیین نامه تشکیل شورای عالی آموزش مجازی PDF کلیک کنید
۳ آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز و دانشکده‌های آموزش مجازی PDF کلیک کنید
۴ مجموعه استانداردهای اعتباربخشی مراکز و دانشکده‌های آموزش مجازی PDF کلیک کنید