سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
شناسنامه فایل های تولید شده در مرکزآموزش مجازی
پیام نوروزی جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی- معاون محترم آموزشی دانشگاه
کارگاه های تولید محتوای اسفندماه95
فرآیندبرگزاری دوه های کوتاه مدت و پودمانی پزشکی
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مجازی
زمانبندی کارگاه های اسفندماه
گزارش درصد مشارکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در مجازی سازی دروس
دستورالعمل استاندارد تولید محتوای الکترونیکی
دستورالعمل برگزاری دوره آموزش مداوم غیرحضوری
دومین جلسه بررسی مالکیت فکری و مادی محتوای الکترونیکی برگزار شد
26 دی 1395 ساعت 7 صبح با ما همراه باشید: ژورنال کلاب الکترونیکی با عنوان" Online Cardiology"
کارگاه شماره 1 مرکز آموزش مجازی در دانشکده پزشکی برگزار شد


کانال آموزشی خانم دکتر الهام اختری متخصص طب ایرانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران


https://telegram.me/drakhtari

________________________________________________________________________


کانال تلگرامی قلب شما

فرصتی برای آموختن و یادآوری نکاتی کوتاه و کاربردی درباره سلامت قلب و درباره درمان و پیشگیری بیماری های قلبی عروقی
کاری از گروه قلب بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://telegram.me/ghalbeshoma
________________________________________________________________________
بیشتر بدانیم