دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

26 فروردین ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-05-16
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Farnaz Akbari M.D
Presentation of Case: A 45 year old man with hemoptysis
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1096 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-05-09
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Parasto Bakhshi M.D
Presentation of Case: A 56 year old woman
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1139 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-03-18
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Maryam Bahadorzadeh M.D
Presentation of Case: A 52 year old woman with shortness of breath
Instructional Designers:
Mina Mohseni B.Sc(Health Information Technology)

 
 

دفعات مشاهده: 1137 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

20‌ اسفند ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-03-11
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Siamak Yousefi M.D
Presentation of Case: A 30 year old woman with stomach ache
Instructional Designers:
Shervin Yarmohammadi M.Sc

 
 

دفعات مشاهده: 1247 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

13 اسفند ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-03-04
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Mohammad Taghi Ziyayi M.D
Presentation of Case: A 48 year old man with facial nerve paralysis
Instructional Designers:
Mina Mohseni B.Sc(Health Information Technology)

 
 

دفعات مشاهده: 1171 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

6 اسفند ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-02-25
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Yasra Mazahari M.D
Presentation of Case: A 51 year old man with shortness of breath
Instructional Designers:
Mina Mohseni B.Sc(Health Information Technology)

 
 

دفعات مشاهده: 1121 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-02-18
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Farnaz Hoseini M.D
Presentation of Case: A 33 year old woman with shortness of breath
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1122 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۵ بهمن ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-02-04
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Nadia Pourghaz M.D
Presentation of Case: A 28 year old man with progressive weakness
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1123 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۸ بهمن ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-01-28
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Maedeh Badvan M.D
Presentation of Case: A 47 year old man with fever
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1136 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

1 بهمن ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-01-21
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Abbas Soleymani M.D
Presentation of Case: A 28 year old woman with stomach ache
Instructional Designers:
Shervin Yarmohammadi M.Sc

 
 

دفعات مشاهده: 1122 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۲۴ دی ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2019-01-14
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Vouria Kheradmand M.D
Presentation of Case: A lethargic 62 year old woman
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1125 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۹ آذر ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۹ | 
Date: 2018-12-10
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Maliheh Mahbobi M.D
Presentation of Case: A 65 year old man with shortness of breath
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1123 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

10 دی 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۸ | 
Date: 2018-12-31
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Soheila Salari M.D
Presentation of Case: 36 years old man with decreased libido
Instructional Designers:
Mina Mohseni B.Sc(Health Information Technology)

 
 

دفعات مشاهده: 1097 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

12 آذر 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۸ | 
Date: 2018-12-03
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Shoeib Dehbandi M.D
Presentation of Case: A 52 year old man with back ache
Instructional Designers:
Mina Mohseni B.Sc(Health Information Technology)

 
 

دفعات مشاهده: 1131 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

5 آذر 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۵ | 
Date: 2018-11-26
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Narges Ghadri M.D
Presentation of Case: A 48 year old man with wieght loss
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1138 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

6 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | 
Date: 2018-08-28
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Saeed Delochi M.D
Presentation of Case: A 42 year old man with high blood pressure
Instructional Designers:
Mina Mohseni B.Sc(Health Information Technology)

 
 

دفعات مشاهده: 1070 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

26 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
Date: 2018-09-17
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Hanieh Hamlkari M.D
Presentation of Case: A 29 year old woman with abdominal pain
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1127 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

19 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
Date: 2018-09-10
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Farzaneh Sepehr M.D
Presentation of Case: A 52 year old woman with weakness
Instructional Designer:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1159 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

11 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
Date: 2018-09-02
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Saeed Delochi M.D
Presentation of Case: A 53 year old man with history of kidney transplant
Instructional Designer:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1173 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

7 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 
Date: 2018-08-29
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Abtahi M.D
Presentation of Case: A 53 year old man with manchest pain and palpitations
Instructional Designer:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1204 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

9 مرداد 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۸ | 
Date: 2018-07-31
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Shima Khodadami M.D
Presentation of Case: A 75 year old man with Follicular lymphoma
Instructional Designer:
Shervin Yarmohammadi M.Sc

 
 

دفعات مشاهده: 1387 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

6 تیر ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۵ | 
Date: 2018-06-27
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Mehdi Hoseini M.D
Presentation of Case: A 28 year old woman with nausea
Instructional Designer:
Shervin Yarmohammadi M.Sc

 
 

دفعات مشاهده: 1431 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

23 خرداد ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
Date: 2018-06-13
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Nina Jalili M.D (Cardiology Resident)
Presentation of Case: A 32 year old man with blindness in the left eye
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1610 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
Date: 2018-04-23
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Milad Gholizadeh M.D (Extern)
Presentation of Case: A young man with lower back pain & lower extremities muscle weakness
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1807 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۱ دی ۱۳۹۶: Case 1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
Date: 2018-01-01
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presentation of Case: A 33-year-old man with MDD
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1878 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۱ دی ۱۳۹۶:Case 2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | 
Date: 2018-01-01
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presentation of Case: A 44-year-old man with car accident
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1950 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۴ دی ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱ | 
Date: 2017-12-25
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Hanie Haml Kari M.D (Cardiovascular Resident)
Presentation of Case: A 54-year-old woman was admitted to this hospital because of abdominal pain, vomiting, and confusion...
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 1992 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸/۲/۲۹ -
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸/۲/۲۹ -
10 دی 97 - ۱۳۹۸/۲/۸ -
12 آذر 1397 - ۱۳۹۸/۱/۲۸ -
5 آذر 1397 - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
6 شهریور 1397 - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -
26 شهریور 1397 - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
19 شهریور 1397 - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
11 شهریور 1397 - ۱۳۹۷/۹/۱۷ -
7 شهریور 1397 - ۱۳۹۷/۹/۵ -