دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دبیر اجرایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE

سرکار خانم دکتر افسانه دهناد
مسئول مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیراجرایی بسته تحول توسعه آموزش مجازی