دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای کارگروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف نام و نام خانوادگی شرح حال
1 دکتر شعله بیگدلی فایل
2 دکتر امید پورنیک فایل
3 دکتر آلیس خاچیان فایل
4 دکتر افسانه دهناد فایل
5 دکتر حسین شعبانی نژاد فایل
 6 مهندس حامد شیرازی‌نژاد  فایل
7 مهندس مریم عربانی نژاد فایل
8 آقای محمدحسن کشاورزی فایل
9 دکتر مصطفی لنگری زاده فایل
10 دکتر لیلا نعمتی انارکی فایل
11 خانم زهرا نهاردانی فایل
12 مهندس شروین یارمحمدی فایل