دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فیلم‌های آموزشی
  • کارگاه ها
  • تولید محتواآموزش نرم افزار Camtasia Studioیبوست

اعضای کارگروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اعضای هیات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی
۱ دکتر افسانه دهناد
۲ دکتر شعله بیگدلی
۳ دکتر فاطمه امیری
۴ دکتر محسن احدی
۵ دکتر الهه صفری
۶ دکتر سمانه خرمی
۷ دکتر پروانه رحیمی مقدم
۸ دکتر سودابه جلالی
۹ دکتر عفت جعفری دهکردی
۱۰ دکتر مصطفی لنگری زاده
۱۱ دکتر عباس شیخ طاهری
۱۲ دکتر آنژیلا عطایی
۱۳ دکتر سلیمه گوهری نژاد
۱۴ دکتر آلیس خاچیان
۱۵ دکتر محمد راد گودرزی
۱۶ دکتر علی سنجری
۱۷ دکتر لیلا نعمتی انارکی
۱۸ دکتر حمیدرضا عسگری

سایر اعضا
ردیف نام و نام خانوادگی
۱ مهندس شروین یارمحمدی
۲ مهندس حامد شیرازی نژاد
۳ آقای محمدحسن کشاورزی
۴ خانم سیده زهرا نهاردانی
۵ آقای محمود منصوری
۶ خانم شادی اسد زندی