دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی مجازی مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم 95-94 جهت اطمینان از درستی واحد های اخذ شده در نیمسال جاری به سایت sama.iums.ac.ir مراجعه و درصورت مشاهده هرگونه مغایرت با در دست داشتن پرینت به اداره آموزش مراجعه فرمایند.

نام کاربری و رمز عبور در سایت سما

  نام کاربری:شماره دانشجویی

رمز عبور: شماره شناسنامه

آدرس اداره آموزش: دانشکده پزشکی-طبقه دوم-اداره تحصیلات تکمیلی