دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه‌های برگزار شده در سال 1396

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ محل برگزاری
1 استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دکتر افسانه دهناد دوشنبه 28 فروردین دانشکده پزشکی
2 Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی سه‌شنبه 15 فروردین دانشکده توانبخشی
3 Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 6 اردیبهشت دانشکده مدیریت
4 Articulate Storyline دکتر بهاره عمرانی سه‌شنبه 12 اردیبهشت دانشکده فناوری‌های نوین
5 Advanced PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 20 خرداد دانشکده طب ایرانی
6 PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 10 تیر دانشکده توانبخشی
7 Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 12 تیر دانشکده توانبخشی
8 Advanced PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 17 تیر دانشکده پزشکی
9 Articulate Storyline 1 دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 19 تیر دانشکده پرستاری و مامایی
10 Articulate Storyline 2 دکتر بهاره عمرانی سه شنبه 20 تیر دانشکده پرستاری و مامایی
11 Articulate Storyline 3 دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 21 تیر دانشکده پرستاری و مامایی
12 Advanced PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 24 تیر کتابخانه مرکزی
13 Camtasia Studio 1 دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 26 تیر کتابخانه مرکزی
14  Camtasia Studio 2 دکتر بهاره عمرانی شنبه 31 تیر کتابخانه مرکزی
15 Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 16 مرداد دانشکده پزشکی
16 PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 28 مرداد دانشکده طب ایرانی
17 Adobe Connect دکتر عمرانی و مهندس محمودی چهارشنبه 12 مهر دانشکده پزشکی
18 تولید محتوا 1 دکتر بهاره عمرانی شنبه 29 مهر دانشکده پزشکی
19 Adobe Connect 2 مهندس پریسا محمودی چهارشنبه ۲۴ آبان کتابخانه مرکزی
20 تولید محتوا ۲ دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۲۹ آبان دانشکده پزشکی
21 Storyline 2 دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 8 آذر دانشکده پرستاری و مامایی
22 Storyline 2 دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 13 آذر دانشکده پرستاری و مامایی
23 Camtasia و اصول مالتی مدیا دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 25 دی دانشکده طب سنتی