دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

AWT IMAGE

شیوه نامه اجرایی دوره های آموزش مداوم

شیوه نامه مجازی سازی دروس

طراحی و راه اندازی کتابخانه مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور