دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فیلم‌های آموزشی
  • کارگاه ها
  • تولید محتوا
  • نرم افزارها
  • Medical Cases

طرح های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

AWT IMAGE


شیوه نامه اجرایی دوره های آموزش مداوم غیرحضوری


شیوه نامه مجازی سازی دروس


طراحی و راه اندازی کتابخانه مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور