دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه های آتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ محل برگزاری
۱ Camtasia دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۲ بهمن ساعت ۸:۳۰​ الی ۱۵ دانشکده طب سنتی