دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش نرم افزار Camtasia Studio

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
عنوان: آشنایی با نرم افزار Camtasia Studio 9
تولید محتوا: دکتر عمرانی
تاریخ: پاییز 1396
 
 
عنوان: تنظیمات Recorder
تولید محتوا: دکتر عمرانی
تاریخ: پاییز 1396

Journal Club

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 

 
عنوان: Journal Club
تولید محتوا: مهندس حامد شیرازی نژاد
تاریخ: پاییز 1396