دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح‌ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
AWT IMAGE
 

AWT IMAGE


شیوه نامه اجرایی دوره های آموزش مداوم غیرحضوری


شیوه نامه مجازی سازی دروس


طراحی و راه اندازی کتابخانه مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور