دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

26 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
Date: 2018-09-17
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Hanieh Hamlkari M.D
Presentation of Case: A 29 year old woman with abdominal pain
Instructional Designers:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

19 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
Date: 2018-09-10
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Farzaneh Sepehr M.D
Presentation of Case: A 52 year old woman with weakness
Instructional Designer:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

11 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
Date: 2018-09-02
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Saeed Delochi M.D
Presentation of Case: A 53 year old man with history of kidney transplant
Instructional Designer:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

7 شهریور 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 
Date: 2018-08-29
Facilitator: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presenter: Abtahi M.D
Presentation of Case: A 53 year old man with manchest pain and palpitations
Instructional Designer:
Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

9 مرداد 1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۸ | 
Date: 2018-07-31
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Shima Khodadami M.D
Presentation of Case: A 75 year old man with Follicular lymphoma
Instructional Designer:
Shervin Yarmohammadi M.Sc

 
 

دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

6 تیر ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۵ | 
Date: 2018-06-27
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Mehdi Hoseini M.D
Presentation of Case: A 28 year old woman with nausea
Instructional Designer:
Shervin Yarmohammadi M.Sc

 
 

دفعات مشاهده: 346 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

23 خرداد ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
Date: 2018-06-13
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Nina Jalili M.D (Cardiology Resident)
Presentation of Case: A 32 year old man with blindness in the left eye
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 526 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
Date: 2018-04-23
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Milad Gholizadeh M.D (Extern)
Presentation of Case: A young man with lower back pain & lower extremities muscle weakness
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 667 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۱ دی ۱۳۹۶: Case 1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
Date: 2018-01-01
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presentation of Case: A 33-year-old man with MDD
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 818 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۱۱ دی ۱۳۹۶:Case 2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | 
Date: 2018-01-01
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Morteza Hasanzadeh M.D (Internist)
Presentation of Case: A 44-year-old man with car accident
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 842 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

۴ دی ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱ | 
Date: 2017-12-25
Facilitator: Ali Bidari M.D (Rheumatologist)
Presenter: Hanie Haml Kari M.D (Cardiovascular Resident)
Presentation of Case: A 54-year-old woman was admitted to this hospital because of abdominal pain, vomiting, and confusion...
Instructional Designers:
Bahare Omrani Ph.D.(Distance Education Planing) & Hamed Shirazinezhad M.Sc(Health Informatics)

 
 

دفعات مشاهده: 941 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱ -