دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 308 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,865 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: معرفی اعضای هیات علمی فعال در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: دومین جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: آشنایی با یادگیری الکترونیکی(معرفی ۵ وب سایت برای شروع) - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: برگزاری وب کنفرانس با عنوان Mobile Health - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: سومین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۵/۱۸ -
:: برگزاری اولین جلسه گزارش صبحگاهی الکترونیکی مشترک فی مابین مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول (ص) و مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
:: طرح‌ها - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: آیین نامه‌ها - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: فرآیندها - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: همکاری Amazon Alexa با سیستم مدیریت یادگیری Canvas - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: این قسمت در حال تکمیل می‌باشد - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: بیاموزیم - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: برگزاری جلسه آزمایشی ژورنال کلاب غیر حضوری در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول(ص) - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: سومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: برگزاری دومین جلسه پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: دوره‌های کوتاه مدت و پودمانی - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: طرح های در حال اجرا - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: بازدید از دانشکده توانبخشی در جهت توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه تولید محتوا در کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برنامه ی کارگاه‌های مرکز در تیر ماه 1396 - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: برنامه ی کارگاه‌های مرکز در مرداد ماه 1396 - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: دستاوردهای مرکز آموزش‌های الکترونیکی - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: مرکز آموزش‌های الکترونیکی - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: تاریخچه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: گزارش تصویری- جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: همکاران واحد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: E-JournalClub - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مجازی سازی دروس - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سلامت در رسانه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پایه های آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تجربه همکاران - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: همایش ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آموزش سلامت - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه نشست ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مشاوره تولید محتوا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: درباره ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دبیر اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
صفحه 1 از 7 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  بعدی