دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 318 | تعداد کل بازدید های مطالب: 14,412 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مجازی سازی دروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سلامت در رسانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پایه های آموزش مجازی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تجربه همکاران

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

همایش ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آموزش سلامت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه نشست ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مشاوره تولید محتوا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درباره ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کتاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واژگان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

صفحه اصلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پادکست - فایل صوتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Screencasting and Presentation Software

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Web Tools for Teachers

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Test and Survey Making Software and Apps

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Mobile Assisted Language Learning (MALL) Tools

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Games and Web 3.0 Tools and Apps

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Course, Content, and Learning Management Systems (C/LMS)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نرم افزارهای تبدیل فرمت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Audio, Video, and/or Text-Based Conversation Tools

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نرم افزارهای پشتیبان گیری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Dictionaries, Machine Translation Engines, and Electronic Glosses

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Online Material Development Tools and Apps

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Online A/synchronous Writing, Text Communication, and Diary Tools

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Handy e-Software (F.U.N)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Eportfolios

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Aggregators and RSS Feeds

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مجله

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Medical Informatics

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Simulation in Healthcare

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Journals of e-Learning

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Journals for health and healthcare

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Telemedicine and E-health

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

Medical Education Online

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

همایش یادگیری الکترونیکی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه و فرم

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دبیر اجرایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضای کارگروه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396

اریبهشت96

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396

در این جلسه که با حضور اعضا در تاریخ 27/02/96 در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.، پس از قدردانی از

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

گزارش تصویری-بازدید مدیر EDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

اردیبهشت96

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

اردیبهشت96

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

در این جلسه که با حضور خانم دکتر بیگدلی مشاور معاون آموزشی دانشگاه، خانم دکتر دهناد مسئول مرکز آموزش های الکترونیکی و آقای دکتر محسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش

18 اردیبهشت96

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها

18 اردیبهشت96

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها

دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده‌ها که اولین جلسه در سال 1396 می‌باشد در تاریخ 18/02/96 برگزار شد. در این جلسه

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

جشنواره بزرگداشت خانم دکتر پروانه وثوق: خانم دکتر دهناد به عنوان برترین استاد مجازی دانشگاه

10 اردیبهشت96

صفحه 2 از 7