دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش آرشیو اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 255 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: برگزاری دومین جلسه پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: بازدید از دانشکده توانبخشی در جهت توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه تولید محتوا در کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: دومین جلسه طراحی و راه اندازی مرکز نگارش الکترونیکی - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: جلسه مشترک کارگروه‌های بسته‌های تحول و نوآوری به میزبانی کارگروه توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: جلسه نمایندگان گروه‌های آموزشی علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی در توسعه آموزش مجازی - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: اولین جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی در سال 1396 - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: نشست مشترک با مدیرEDC دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - ۱۳۹۶/۲/۲۵ -
:: برگزاری دوازدهمین جلسه نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها - ۱۳۹۶/۲/۱۸ -