مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده
رشته تحصیلیپزشکی اجتماعی
پست سازمانیمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۱/۲

[ برگشت به فهرست افراد ]