مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر افسانه دهناد
پست سازمانیمسئول مرکز آموزش‌های الکترونیکی
نشانی محل کارتهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ساختمان ستاد مرکزی، معاونت آموزشی، واحد 242
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۳/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]