مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر بهاره عمرانی
رشته تحصیلیدکتری تخصصی برنامه‌ریزی آموزش از دور
پست سازمانیمشاور تولید محتوای الکترونیکی (دکتری تخصصی برنامه‌ریزی آموزش از دور)
نشانی محل کارتهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ساختمان ستاد مرکزی، معاونت آموزشی، واحد 244
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۳/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]