دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای مهندس حامد شیرازی‌نژاد
پست سازمانیکارشناس تولید محتوای الکترونیکی (کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی)
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]