Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر شعله بیگدلی
پست سازمانیمشاور معاون آموزشی و مسئول واحد بازی‌سازی در آموزش پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۶

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]