مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر رقیه اسکروچی
پست سازمانیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۶/۱۱

[ برگشت به فهرست افراد ]