دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • کارگاه ها
  • سامانه ها و راهنماها
  • آیین نامه ها و دستورالعمل ها
  • رشته های مجازی
  • محتواهای آموزشیمدیریت
کارکنانمعرفی استودیو
محتواهای تولید شده در استودیو


کارگاه های برگزار شده

 | تاریخ ارسال: 1397/1/27 | 
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ محل برگزاری
۱ استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دکتر افسانه دهناد دوشنبه 28 فروردین دانشکده پزشکی
۲ Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی سه‌شنبه ۱5 فروردین دانشکده توانبخشی
۳ Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 6 اردیبهشت دانشکده مدیریت
۴ Articulate Storyline دکتر بهاره عمرانی سه‌شنبه ۱2 اردیبهشت دانشکده فناوری‌های نوین
۵ Advanced PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 20 خرداد دانشکده طب ایرانی
۶ PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه ۱0 تیر دانشکده توانبخشی
۷ Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۱2 تیر دانشکده توانبخشی
۸ Advanced PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه ۱۷ تیر دانشکده پزشکی
9 Articulate Storyline 1 دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۱9 تیر دانشکده پرستاری و مامایی
۱0 Articulate Storyline 2 دکتر بهاره عمرانی سه شنبه 20 تیر دانشکده پرستاری و مامایی
۱۱ Articulate Storyline 3 دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 2۱ تیر دانشکده پرستاری و مامایی
۱2 Advanced PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 24 تیر کتابخانه مرکزی
۱3 Camtasia Studio 1 دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 26 تیر کتابخانه مرکزی
۱4  Camtasia Studio 2 دکتر بهاره عمرانی شنبه 3۱ تیر کتابخانه مرکزی
۱5 Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۱6 مرداد دانشکده پزشکی
۱6 PowerPoint دکتر بهاره عمرانی شنبه 28 مرداد دانشکده طب ایرانی
۱۷ Adobe Connect دکتر عمرانی و مهندس محمودی چهارشنبه ۱2 مهر دانشکده پزشکی
۱8 تولید محتوا ۱ دکتر بهاره عمرانی شنبه 29 مهر دانشکده پزشکی
۱9 Adobe Connect 2 مهندس پریسا محمودی چهارشنبه ۲۴ آبان کتابخانه مرکزی
20 تولید محتوا ۲ دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۲۹ آبان دانشکده پزشکی
Storyline 2 دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 8 آذر دانشکده پرستاری و مامایی
22 Storyline 2 دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۱3 آذر دانشکده پرستاری و مامایی
23 Camtasia و اصول مالتی مدیا دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 25 دی دانشکده طب سنتی
24 Camtasia و اصول مالتی مدیا دکتر بهاره عمرانی دوشنبه 2 بهمن دانشکده طب سنتی
25 Storyline و اصول طراحی آموزشی دکتر بهاره عمرانی شنبه 14 بهمن دانشکده پرستاری
26 Storyline و اصول طراحی آموزشی دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 18 بهمن دانشکده پرستاری
اصول طراحی آموزشی و یادگیری الکترونیکی دکتر بهاره عمرانی پنجشنبه 25 بهمن بیمارستان قلب شهید رجائی
28 Advanced Powerpoint و اصول سناریونویسی دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه 16 اسفند کتابخانه مرکزی
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ محل برگزاری
۱ Camtasia Studio 1 دکتر بهاره عمرانی شنبه ۸ اردیبهشت ۸ الی ۱۲ کتابخانه مرکزی
۲ Camtasia Studio 2 دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۸ الی ۱۲ کتابخانه مرکزی
۳ Advanced Powerpoint و اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۳۰ خرداد ۸ الی ۱۳ دانشکده پزشکی(سایت ۱۰۰ نفره)
۴ اصول مولتی مدیا و Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۶ تیر ۸ الی ۱۳ دانشکده پزشکی(سایت ۱۰۰ نفره)
۵ آشنایی با نرم افزار Articulate Storyline دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۱۳ تیر ۸ الی ۱۳ دانشکده پزشکی(سایت ۱۰۰ نفره)
۶ مروری بر طراحی و تولید محتوای الکترونیکی و Advanced Powerpoint دکتر بهاره عمرانی پنج شنبه ۲۲ آذر بیمارستان قلب شهید رجایی
۷ اصول مالتی مدیا و تولید فیلم آموزشی با Camtasia Studio 2018 دکتر بهاره عمرانی پنج شنبه ۲۷ دی بیمارستان قلب شهید رجایی
۸ اصول سناریو نویسی، طراحی و تولید محتوای الکترونیکی و Advanced PowerPoint(دو جلسه) دکتر بهاره عمرانی یکشنبه ۳۰ دی(صبح تا عصر) دانشکده پزشکی
۹ اصول مالتی مدیا و تولید فیلم آموزشی با Camtasia Studio 2018(جلسه دوم) دکتر بهاره عمرانی پنج شنبه ۴ بهمن بیمارستان قلب شهید رجایی
۱۰ اصول تولید محتوای الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3 دکتر بهاره عمرانی شنبه ۴ اسفند
(ساعت
۸ الی ۱۲)
 
دانشکده بهداشت
۱۱ آشنایی با آموزش مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه (LMS) مهندس یارمحمدی دوشنبه ۶ اسفند بیمارستان علی اصغر
۱۲ مروری بر طراحی و تولید محتوای الکترونیکی و Advanced Powerpoint(ویژه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی) دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۱۴ اسفند
(ساعت ۱۰ الی ۱۶)

 
دانشکده پزشکی(سالن خانلقی)
۱۳ چگونه یک پادکست/ویدکست اثربخش بسازیم؟ دکتر بهاره عمرانی پنج شنبه ۱۶ اسفند
(ساعت
۸/۳۰)
 
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی ایران
۱۴ اصول مالتی مدیا و تولید فیلم آموزشی با Camtasia Studio 2018(ویژه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی) دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۲۱ اسفند
(ساعت ۱۲ الی ۱۶)

 
دانشکده پزشکی(سالن خانلقی)
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ محل برگزاری
۱ اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3  دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ دانشکده بهداشت
۲ اشنایی با آموزش مجازی دکتر فاطمه محمدی دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ دانشکده پزشکی
۳ مبانی نظری و اصول استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی و مبانی و اصول مالتی مدیا
(ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان)

 
دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ دانشکده پزشکی
۴ پاورپوینت تعاملی و پیشرفته دکتر بهاره عمرانی یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ دانشکده مدیریت
۵ طراحی و تولید فیلم آموزشی با نرم افزار Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ دانشکده مدیریت
۶ اشنایی با آموزش مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه LMS مهندس یارمحمدی سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ دانشکده پرستاری
۷ تولید محتوای الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3  جلسه اول دکتر بهاره عمرانی شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ دانشکده مدیریت
۸ تولید محتوای الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3  جلسه دوم دکتر بهاره عمرانی یک شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ دانشکده مدیریت
۹ اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3  دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ دانشکده پرستاری
۱۰ سری کارگاه های توانمندی سازی اساتید جلسه اول
اصول طراحی و تولید فیلم های آموزشی با نرم افزار Camtasia
(همراه داشتن لپ تاپ الزامی است)

 
دکتر بهاره عمرانی یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دانشکده بهداشت
۱۱ سری کارگاه های توانمندی سازی اساتید جلسه دوم
اصول طراحی و تولید فیلم های آموزشی با نرم افزار Camtasia
(همراه داشتن لپ تاپ الزامی است)
دکتر بهاره عمرانی دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ کتابخانه مرکزی
۱۲ اصول طراحی و تولید فیلم های آموزشی با نرم افزار Camtasia دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ دانشکده پرستاری
۱۳ اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی تعاملی با نرم افزار Storyline 3 جلسه دوم دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ دانشکده پرستاری
۱۴ طراحی و تولید فیلم آموزشی با نرم افزار Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ کتابخانه مرکزی
۱۵ تعاریف و مفاهیم آموزش مجازی و اصول سناریونویسی دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ دانشکده طب سنتی
۱۶ پاورپوینت پیشرفته و تعاملی دکتر بهاره عمرانی سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ دانشکده طب سنتی
۱۷ چگونه یک پادکست یا ویدکست اثربخش بسازیم دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ مرکز کامپیوتر دانشکده پیراپزشکی
۱۸ طراحی و تولید فیلم آموزشی با نرم افزار Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی ۲۸ و ۲۹ دی ۱۳۹۸ کتابخانه مرکزی
۱۹ پاورپوینت پیشرفته و تعاملی دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ دانشکده طب سنتی
۲۰ اصول طراحی و تولید پادکست با نرم افزار Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ دانشکده علوم رفتاری
۲۱ طراحی و تولید فیلم آموزشی با نرم افزار Camtasia Studio دکتر بهاره عمرانی چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانشکده طب سنتی

دفعات مشاهده: 2342 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر