دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • کارگاه ها
  • سامانه ها و راهنماها
  • آیین نامه ها و دستورالعمل ها
  • رشته های مجازی
  • محتواهای آموزشیمدیریت
کارکنانمعرفی استودیو
محتواهای تولید شده در استودیو


همکاران
آقای دکتر علی بهمنش
مسئول واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه معاونت آموزشی


خانم مهندس شروین یارمحمدی
ادمین سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

آقای مهندس حامد شیرازی‌نژاد
مسئول تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه

خانم منا کریمی
پشتیبان سامانه های یادگیری الکترونیکی دانشگاه


آقای دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آقای دکتر محسن احدی
دانشکده علوم توانبخشی

خانم دکتر مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر سکینه شریفیان
دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر آزاده اشتری نژاد
دانشکده بهداشت

خانم دکتر افسانه دهناد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

خانم دکتر الهام اختری
دانشکده طب سنتی

خانم دکتر مرجان شریعت پناهی
معاونت آموزشی دانشکده داروسازی
پردیس بین الملل

خانم ساریخانی

دانشکده پزشکی- داخلی 3366
خانم آتش بهار

دانشکده پزشکی- 86703411
آقای عادل داداشی

پردیس بین الملل-داخلی ۳۳۶۵
خانم دکتر الهام موحد

پردیس بین الملل داروسازی- 44606181 داخلی 108
خانم شیرین مسعودیان

دانشکده فناوری های نوین پزشکی-86704787
خانم سمیرا کدخدایی

دانشکده طب ایرانی-55639667 داخلی310
خانم زهرا روزبهانی

دانشکده پرستاری و مامایی- ۴۳۶۵۱۸۰۰ داخلی ۳۱۶
خانم مریم شهابی

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- 63471 داخلی 236
خانم شهربانو شفیعی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-88778069
خانم زهره کفیل

دانشکده توانبخشی-۲۲۹۲۱۰۱۱
خانم نرگس مقدسی

دانشکده بهداشت-86704637
خانم نسرین اسدی

دانشکده پیراپزشکی-86704525
خانم هبه جمعه زاده

دانشکده دندانپزشکی پردیس- 66916969 داخلی 109

خانم میترا یادگاری

بیمارستان حضرت فاطمه(س)
آقای حبیب بشیری

بیمارستان شهدای هفتم تیر
خانم نجمه گاپله

بیمارستان شهدای هفتم تیر
خانم پریسا شرفدینی

بیمارستان شفایحیائیان
خانم ریحانه بیات

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
خانم مریم رمضانی

بیمارستان شهید فهمیده
آقای امین عزیزپور

بیمارستان شهید هاشمی نژاد
خانم رویا امانی

بیمارستان حضرت امام حسین(ع)- بهارستان
خانم برادران

بیمارستان حضرت رسول(ع)
خانم لیلی مقدسی

بیمارستان فیروزگر- شماره تماس 82141301

خانم دکتر آیدا ایرانپور

بیمارستان فیروزآبادی
آقای دکتر مرتضی حسن زاده

بیمارستان رسول
آقای دکتر حمیدرضا خوش نژاد
عضو هیات علمی گروه طب اورژانس
بیمارستان علی اصغر
خانم دکتر فاطمه امیری
عضو هیات علمی گروه تغذیه
دانشکده بهداشت
خانم دکتر راحله علیمرادزاده
عضو هیات علمی گروه طب سالمندان
مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
خانم دکتر مرجان مخترع


آقای دکتر امین جهانبخشی
گروه جراحی اعصاب

خانم دکتر ناهید رحیم زاده
گروه کودکان

خانم دکتر میترا نوربخش
گروه بیوشیمی

خانم دکتر مریم سلیمانی موحد
گروه اقتصاد سلامت